Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

  to działalność polegająca na wykonywaniu praw autorskich lub praw pokrewnych dla zbiorowej korzyści uprawnionych przez dokonywanie takich czynności, jak:
  a) obejmowanie praw w zbiorowy zarząd,
  b) zawieranie umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie,
  c) pobór, podział i wypłata przychodów z praw,
  d) monitorowanie korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przez użytkowników,
  e) dochodzenie ochrony praw autorskich lub praw pokrewnych,
  f) wykonywanie innych uprawnień i obowiązków organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  Zobacz także:
   

  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław