Umowa o zbiorowe zarządzanie

    to umowa zawarta pomiędzy uprawnionym z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych a organizacją zbiorowego zarządzania tymi prawami. Umowy takie mogą być zawierane wyłącznie w zakresie udzielonego danej organizacji zezwolenia na prowadzenie działalności. 


    Zobacz także:
     

    © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław