Tabela wynagrodzeń

    to swoisty cennik, który stosowany jest umowach zawieranych z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Tabela wynagrodzeń jest zatwierdzana przez Komisję (wcześniej: Komisję Prawa Autorskiego).


    Zobacz także:
     

    © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław