Przychody z praw

    a) środki pieniężne pobrane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz uprawnionych, z tytułu przysługujących im praw autorskich lub praw pokrewnych, prawa do wynagrodzenia oraz opłat, określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz 

    b) pożytki, jakie środki te przyniosły do chwili ich wypłaty uprawnionym - (art. 3 pkt. 6 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi).


    Zobacz także:
     

    © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław