Opracowanie utworu

    to np. tłumaczenie utworu pierwotnego, jego przeróbka lub adaptacja. Opracowanie cudzego utworu podlega ochronie prawnoautorskiej. Jest to jednak tzw. prawo zależne, bowiem korzystanie i rozporządzanie z takiego opracowania wymaga zgody twórcy utworu pierwotnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawa majątkowe do utworu będącego przedmiotem opracowania wygasły.


    Zobacz także:
     

    © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław