Licencja wyłączna

    to licencja uprawniająca do korzystania z danego utworu na określonym polu eksploatacji, w której licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania innym podmiotom licencji na tym samym polu eksploatacji, do nieprzenoszenia na inny podmiot autorskich praw majątkowych, jak również do niekorzystania w tym zakresie z utworu.


    Zobacz także:
     

     


    © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław