Ważnedefinicje prawaautorskiego

  Artystyczne wykonanie
  definicja otwarta, bowiem ustawodawca przedstawił jedynie przykładowy katalog i tak, artyczynymi wykonaniami są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, wokalistów, tancerzy, mimów i innych osób przyczyniających się w sposób twórczy do powstania wykonania utworu (art. 85 ust 1 i 2 pr. aut.).
  Beneficjent
  Droit de suite
  Fonogram
  Kopia utworu w dostępnym formacie
  Licencja niewyłączna
  Licencja wieloterytorialna
  Licencja wyłączna
  Najem egzemplarza utworu
  Opracowanie utworu
  Opublikowanie równoczesne utworu
  Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
  Pole eksploatacji
  Prawa pokrewne
  Przychody z praw
  Reemisja
  Sublicencja
  Tabela wynagrodzeń
  Techniczne zabezpieczenia
  Umowa o zbiorowe zarządzania
  Utwór
  Utwór niedostępny w obrocie handlowym
  Utwór opublikowany
  Utwór osierocony
  Utwór rozpowszechniony
  Umowa o reprezentacji
  Użyczenie egzemplarza utworu
  Wideogram
  Wprowadzenie utworu do obrotu
  Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
  © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław