Autorskie prawa osobiste

  Twórca posiada prawa do stworzonego przez siebie utworu o dwoistym charakterze: osobistym i majątkowym. (O autorskich prawach majątkowych przeczytasz TUTAJ>>). Autorskie prawa osobiste to prawa bezterminowe, inaczej mówiąc są nieograniczone czasowo w przeciwieństwie do praw majątkowych, które takie ograniczenie zawierają. Ponadto autorskie prawa osobiste są „nierozerwalnie związane z osobą twórcy” a przez to są niezbywalne i nieprzenoszalne w żaden sposób na inną osobę lub podmiot. Autorskie prawa osobiste chronią swoistą więź pomiędzy twórcą, a jego utworem – np. pomimo tego, że Leonardo Da Vinci nie żyje już 500 lat, każdy jego utwór musi być nadal oznaczany jego autorstwem (prawo do oznaczani utworu swoim nazwiskiem/prawo do autorstwa utworu).

  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 16 zawiera otwarty katalog praw autorskich o charakterze osobistym, są to:

  1. prawo do autorstwa utworu;
  2. prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
  3. prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
  4. prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
  5. prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

  Naruszenie powyższych praw twórcy, w określonych przypadkach, może rodzić powstanie odpowiedzialności cywilnoprawnej lub karnej po stronie osoby, która dopuściła się naruszenia. Co ważne, są badając naruszenie tego typu uprawnień, powinien wziąć pod uwagę jego wpływ na więź twórcy z utworem.  


  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław