Rozdział 9 - Skargi

    Art. 94. Organizacja zbiorowego zarządzania umożliwia uprawnionym oraz organizacjom zbiorowego zarządzania, z którymi zawarła umowy o reprezentacji, złożenie skargi dotyczącej członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania lub wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

    Art. 95. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania rozpoznaje skargę niezwłocznie, udzielając pisemnej odpowiedzi.
    2. Nieuwzględnienie skargi wymaga uzasadnienia.


    © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław