• Wracamy z wakacji, przeglądamy zrobione przez nas zdjęcia i chcemy się nimi pochwalić znajomym w internecie. Widzimy jednak, że na zdjęciach poza nami, naszą rodziną, przyjaciółmi, uwieczniliśmy również inne osoby. Czy publikacja w ogólnodostępnym medium jakim jest internet naruszy prawa sfotografowanych przez nas osób czy też nie?

   We wskazanym wyżej przypadku mamy do czynienia z tzw. prawem do wizerunku. Zasadą jest, że na publikację innej osoby musimy posiadać zgodę tejże osoby. Przy czym uznaje się, że jeżeli sfotografowana osoba nie wyraziła takiej zgody na piśmie, ale otrzymała wynagrodzenie za pozowanie do zdjęcia, to wyraziła zgodę na publikację jej wizerunku.

   Na szczęście jak jest zasada to są i wyjątki od niej. I tak zgodnie z art. 81 ust. 2 pr. aut., zezwolenie osoby, której wizerunek zamierzamy opublikować nie jest konieczne, jeżeli jej wizerunek stanowi jedynie szczegół całości (zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna). 

   Drugim wyjątkiem jest sytuacja, w której uwieczniliśmy wizerunek osoby powszechnie znanej. W tym przypadku "Wyjątek od zasady, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej, zachodzi w razie kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek; po pierwsze - osoba, której wizerunek jest rozpowszechniany ma być „znana powszechnie", a po drugie - jej rozpowszechniany wizerunek ma być wykonany w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. (...) do kategorii osób publicznych należą zarówno osoby sprawujące funkcje publiczne, jak i osoby, które nie pełniąc ich, odgrywają rolę w różnych dziedzinach życia publicznego, takich jak polityka, życie społeczne, kultura, sztuka, a pośród nich - aktywni w tych ostatnich dziedzinach, cieszący się znacznym zainteresowaniem publiczności i mediów artyści, gwiazdy rozrywki."wyrok SN z dnia 27 września 2013 r. sygn. akt I CSK 739/12.  

   Zatem jeżeli robiliśmy zdjęcie wakacyjnego krajobrazu lub portretowaliśmy członków naszej rodziny, a w tle przewijało się w tym czasie kilka osób, to oczywiście ich zgodna na publikację nie jest wymagana. Zgoda taka nie będzie również wymagana, jeżeli podczas wakacyjnego spaceru spotkaliśmy powszechnie znaną postać i sfotografowaliśmy się z nią. Oczywiście musimy pamiętać, że nie możemy przedstawiać jakichkolwiek osób w pejoratywny sposób, ale to już tematyka wychodząca poza przepisu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

   /fot. www.pixabay.com/

  © 2020 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław