Wzór wezwania do udzielenia informacji w trybie art. 47 pr. aut.

  miejscowość, data

   

  imię i nazwisko

  adres zamieszkania

   

                                                                                                                                                              WYDAWNICTWO "XYZ S. A."

                                                                                                                                                              ul. Iksińska 100

                                                                                                                                                              00-000 Autorowo                                                                                                                                     

   

   

   

  /WZÓR/*

  WEZWANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI W ZAKRESIE  

   

   

  Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z łączącą nas umową wydawniczą z dnia ................ wzywam do udzielenia informacji o ilości sprzedanych papierowych egzemplarzy książki pt. "...........", w latach 2017 i 2018 r.

  Zgodnie z obowiązującą umową wydawniczą, moje wynagrodzenie jako twórcy wyżej wymienionego tytułu wydawniczego zostało określone procentowo od sprzedaży papierowych egzemplarzy książki. W związku z powyższym, wzywam do przedłożenia (przesłania drogą mailową na adres podany w umowie) informacji koniecznych do zweryfikowania naliczonego przez Państwa wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

                                                                                               

  Z poważaniem

                                                                                                (konieczny podpis)

   

   

    

  Załączniki:

  1. ...;

   

  * Pamiętaj! To tylko przykładowa propozycja pisma zawierającego wezwanie do udzielenia informacji w ramach tzw. roszczenia informacyjnego. Prawidłowe sporządzenie pism procesowych i przedprocesowych zawsze zależy od wnikliwej analizy konkretnego przypadku - stanu faktycznego. 


  © 2021 PrawoAutora.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Serwis prowadzony przez Kancelaria Dzikowski Prawo Autorskie Wrocław